Od czego zacząć

Kubernetes v1.17 dokumentacja nie jest już aktualizowana. Wyświetlona jest wersja archiwalna. Po aktualną dokumentację zajrzyj na to najnowsza wersja.

Edit This Page

Od czego zacząć

Ten rozdział poświęcony jest różnym metodom konfiguracji i uruchomienia Kubernetesa.

Istnieje wiele rozwiązań dopasowanych do różnych potrzeb użytkowników: łatwości w utrzymaniu, wymagań bezpieczeństwa, poziomu sterowania, dostępności zasobów oraz niezbędnego doświadczenia do zarządzania klastrem.

Klaster Kubernetes możesz zainstalować na lokalnym komputerze, w chmurze czy w prywatnym centrum obliczeniowym albo skorzystać z klastra Kubernetes udostępnianego jako usługa. Inną możliwością jest budowa własnego rozwiązania opartego o różnych dostawców usług chmurowych, bądź bazującego bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.

W dużym uproszczeniu, możesz zbudować klaster Kubernetes zarówno w środowisku szkoleniowym, jak i na potrzeby produkcyjne.

Środowisko do nauki

Aby uruchomić klaster Kubernetes do nauki na lokalnym komputerze, skorzystaj z rozwiązań opartych o Dockera — z narzędzi wspieranych przez społeczność Kubernetesa, bądź innych narzędzi dostępnych w ekosystemie.

Tabela z rozwiązaniami pozwalającymi na uruchomienie Kubernetesa na komputerze lokalnym - wspieranymi przez społeczność lub innymi dostępnymi w ekosystemie
Społeczność Ekosystem
Minikube CDK on LXD
kind (Kubernetes IN Docker) Docker Desktop
Minishift
MicroK8s
IBM Cloud Private-CE (Community Edition)
IBM Cloud Private-CE (Community Edition) on Linux Containers
k3s

Środowisko produkcyjne

Wybierając rozwiązanie dla środowiska produkcyjnego musisz zdecydować, którymi poziomami zarządzania klastrem (abstrakcjami) chcesz zajmować się sam, a które będą realizowane po stronie zewnętrznego operatora.

Aby zapoznać się z listą dostawców posiadających certyfikację Kubernetes, odwiedź stronę “Partnerzy”.

Twoja opinia